Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Tähtimoottori oy/Memodance
Metallimiehenkatu 2 B
(Emalipolku 2 B)
04410 Järvenpää
Y-tunnus: 2373393-6

Rekisteriasiat ja yhteyshenkilö

Markkinointi- ja rekisteriasioista vastaava henkilö on Leila Ketola.
Rekisteriasioihin liittyvät yhteydenotot sähköpostitse info@memodance.com tai +358 50 365 0276

Reksiterin nimi

Tähtimoottori Oy:n  Memodance markkinointi- ja asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Tähtimoottori Oy /Memodance ylläpitää markkinointi- ja asiakasrekisteriä asiakassuhteen tai muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimuksiin ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisteritietoja voidaan käyttää Tähtimoottori Oy:n ja asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan väliseen markkinointiin (mukaan lukien sähköiseen suoramarkkinointiin) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Asiakasyrityksen sopimuksellisilla yhteyshenkilöillä on oikeus määritellä Tähtimoottori Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteriin tallennettavat yhteyshenkilöt kyseisen asiakkuuden osalta.

Rekisterin sisältämät tiedot

Tähtimoottori Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteriin tallennettava tieto ei sisällä yhteyshenkilöiden henkilökohtaisia tietoja. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

etu- ja sukunimi
puhelinnumero
sähköpostiosoite
postiosoite
asiakassuhdetta koskevat tiedot (esimerkiksi laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot).
historiatietoa menneistä tapahtumista (yhteydenotto-, tarjous-, palaveri- ja kokoustietoa)

Säännönmukaiset tietolähteet

Tähtimoottori Oy kerää henkilötietoja asiakassuhteen aikana sekä mahdollisen asiakassuhteen syntymiseksi tehtävän työn aikana.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietoja kerätään myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten sähköisen suoramarkkinoinnin ja tapahtumien yhteydessä.

Tietoja voidaan kerätä ja täydentää rekisteröitävän henkilön suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä).

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Yhteydenottolomakkeet verkkosivuilla

Verkkosivuilla voi olla käytössä yhteydenottolomakkeita, joiden avulla sivuilla vieraileva voi
jättää yhteydenotto- tai tarjouspyynnön. Lomakkeessa voidaan kysyä seuraavia tietoja:
1. Nimi
2. Sähköposti
3. Puhelin
4. Yrityksen nimi
5. Vapaa teksti

Tietojen luovutus

Tähtimoottori Oy ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi jos viranomaiset lain mukaisesti niin edellyttävät tai pakottava lainsäädäntö niin vaatii. Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Tähtimoottori Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tähtimoottori Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään luotettavalla tavalla suljetussa ja suojatussa tietojärjestelmässä. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin ja rekisteriä käsitellään suojatun yhteyden kautta.

Tietojen säilytysaika

Tähtimoottori  Oy käsittelee ja säilyttää tietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta.

Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita ei ole enää perustetta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin Tähtimoottori  Oy:n omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Henkilötiedot ovat muuttuneet tarpeettomiksi esimerkiksi silloin, kun asiakas-, liike-, yhteistyö- tai sopimussuhde on päättynyt eikä Tähtimoottori Oy pidä uuden liikesuhteen syntymistä todennäköisenä.

Tietoja säilytetään tarpeen päättymisen jälkeen enintään 12 kuukautta. Rekistereiden tietojen siivous suoritetaan vuosittain.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on kaikki asetuksen mukaiset oikeudet omiin tietoihinsa, niiden tarkistamiseen ja hallitsemiseen.

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Tähtimoottori  Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteriin on tallennettu.

Oikeus tiedon korjaamiseen ja käsittelyn rajaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten, tarpeettomien tai vanhentuneiden tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta Tähtimoottori  Oy:lle.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin, kun se perustuu oikeutettuun etuun.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

Kaikki edellä mainitut pyynnöt tulee toimittaa sähköpostilla info@memodance.com

Evästeet

Seuraamme verkkosivustomme käyttöä evästeillä.
Mitä evästeet ovat?
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi tai muulle laitteellesi, kun käyt verkkosivulla. Jokaisella myöhemmällä vierailukerrallasi ne lähetetään takaisin verkkosivullemme tai toiselle, kolmannen osapuolen verkkosivulle, joka tunnistaa evästeen.

Evästeiden avulla pystymme mm. tunnistamaan laitteesi palatessasi verkkosivullemme, muistamaan mieltymyksesi ja valintasi, parantamaan käyttökokemustasi sekä mukauttamaan markkinointiamme sivuillamme sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Lisätietoa evästeistä www.aboutcookies.org

Käyttämämme evästeet
Sivustollamme käytetään erilaisia evästeitä. Niitä voidaan jaotella sekä niiden keston, että käyttötarkoituksen mukaan.

Kestoltaan käytämme sekä väliaikaisia sekä pysyviä evästeitä. Väliaikaiset evästeet säilyvät vain siihen saakka, kunnes suljet selaimesi. Käytämme myös pysyviä evästeitä, jotka säilyvät pidemmän, ennalta määrätyn ajan.

Välttämättömät evästeet

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä kyseiset evästeet eivät kerää käyttäjistä tietoa, joita voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjä valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme (esim. vierailluimmat sivut). Nämä evästeet eivät kerää tunnistettavia tietoja, vaan ne säilytetään anonyymeinä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Nettisivumme käyttää  Google Analytics -evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan palveluntarjoajan palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä.

Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä:

Google Analytics privacy overview
Opt out of Google Analytics tracking

Toiminnalliset

Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivumme muistavat valintasi (kieli tai alue) sekä tarjoavat parempia ja yksilöllisempiä ominaisuuksia.

Kolmannen osapuolen evästeet

Sivuillamme on painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä em. painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen palvelun verkkosivulta.

Verkkosivumme saattaa hyväksyä näiden kolmansien osapuolten palveluiden evästeet. Näitä voivat olla esimerkiksi Facebook- tai Google-palvelut.

Miten evästeitä hallitaan?
Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta voit itse yleensä muuttaa näitä selaimen asetuksia ja estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet tai pyytää ilmoitusta uusien evästeiden tallentamisesta.

Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaisesti (yleensä joko Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa). Yksityiskohtaisempia ohjeita saat osoitteesta www.aboutcookies.org.

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimestasi, vaan sinun on tehtävä se itse selaimesi kautta. Tähän saat ohjeet selaimesi tarjoajalta.

Muutokset
Ilmoitamme muutoksista evästeiden käyttöön liittyen tällä sivulla. Saatamme korostaa muutoksia myös verkkosivuillamme.