Leila Ketola

Memodancen® kehittäjä Leila Ketola on tanssinopettaja, fysioterapeutti ja tanssiyrittäjä, jolla on kokemusta erilaisten tanssimuotojen kehittämisestä yli 30 vuoden ajan.

Miksi sinäkin et tanssisi?

Olen ollut tanssin kanssa tekemisessä koko elämäni ajan ensin intohimoisena harrastajana, jonka jälkeen olen työskennellyt tanssin parissa koko työurani ajan. Tanssin hyvinvointivaikutukset ovat tulleet minulle tutuiksi opintojeni lisäksi harrastajien tarinoiden, omien huomioideni ja tutkimustiedon kautta.

Mainitsin aikanaan, että tanssitunneille tulisi saada lääkärin lähetteitä tanssin positiivisten terveysvaikutusten vuoksi. Erityisesti neurotieteen tohtori Hanna Poikosen ja erikoislääkäri Miikka Peltomaan tutkimustulokset ja kannustus ovat innostaneet minua suuresti Memodance®-ohjelman kehitykseen. Hanna on tutkinut, miksi ja mitä aivoissa tapahtuu tanssimisen aikana. Miikka on perehdyttänyt minua siihen, kuinka musiikki vaikuttaa aivoihimme. Haluan kiittää yhteistyöstä myös monia muita asiantuntijoita sekä tietenkin kaikkia oppilaitani arvokkaista tarinoistanne tanssin parista!

Tanssi kuuluu kaikille

Tutkimusten mukaan tanssimalla voidaan tukea huomiokykyä, muistia, tiedonkäisttelytaitoja ja hidastaa muistisairauden etenemistä, vaikka diagnoosi muistisairaudesta olisi jo saatu. Tämä on vahva, mutta todeksi osoitettu väite. Memodance®-metodin tavoite on lisätä tietoisuutta siitä, että aivoterveyteen kannattaa kiinnittää huomiota jo nuorena. 

Olen työssäni huomannut, kuinka vahvasti tanssiin liitetään ajatus osaamisen pakosta. Tanssimiseen liitetään myös usein ulkokultaisia seikkoja.  Moni pohtii turhaan, voiko ikänsä tai kokonsa puolesta tanssia. Monet ajattelevat myös, että kun liikkumiskyky on heikentynyt, ei tanssimisesta tule enää mitään. Tanssikäsitys on myös turhaan sukupuolittunut entisaikojen kapeiden normien takia.

Minulla on ollut halu tuoda tanssin hyvää tekevät vaikutukset mahdollisimman monen saataville. Tanssiminen on aina kuulunut suomalaiseen kulttuuriin vahvasti, mutta mahdollisuudet tanssin harrastamiseen ovat vaikeutuneet. Olen kuullut lukemattomia syitä, miksi tanssitunnille ei haluta lähteä. On pahoiteltu rytmitajun puutetta, kömpelyyttä, koordinaatiokyvyn rajallisuutta, tanssiparin puuttumista tai sitä, että ei vain kehdata. Olen halunnut Memodance®-metodin avulla poistaa nämä ajatusesteet ja osoittaa, että kaikki hyötyvät tanssiliikunnasta. Toiveenani on, että Memodance® innostaa mahdollisimman monia iloisen liikunnan pariin ja kenties hakeutumaan myöhemmin myös muiden eri tanssilajien pariin!

Memodance®-ohjelmamalli on superfoodia aivoille, lempeää liikettä keholle, itsetuntemusta vahvistavaa tekemistä mielelle iloisella ja kannustavalla otteella!

Tanssi sinäkin ajattelusi kirkkaaksi!

Leila

Osoite

Metallimiehenkatu 2 B (Emalipolku 2 B)
04410 Järvenpää

Yhteys

050 365 0276
info@memodance.com